הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה

ייעוץ פדגוגי וחינוך יהודי »  תכניות לחגי ישראל | פסח

פסח | מבחר תכניות לגילאים שונים
מאת הדס לאור אשור

תכניות לימוד מקוריות לפסח בבית הספר ובמשפחה

 1 | 
כיתות ה-ו, חטיבת ביניים, משפחה סביב שולחן הסדר: "עבדות וחירות בצירופי לשון".
העשרה לשונית.


2 | 
בי"ס יסודי, כיתות ד-ו; חטיבת ביניים, משפחה סביב שולחן הסדר: "אחד אני יודע!" מספרים במסורת היהודית - בדגש פסח.
משחקי אסוציאציות; חקר תרבות, אישי וקבוצתי; העשרה לשונית.

3 | תיכון ובוגרים: כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח: איך אפשר להרבות בסיפורים? יציאת מצרים כמשל: שני תרגילים בכתיבה יוצרת

4 |
תיכון ובוגרים: "
חודש כשר לצאת": רבי עקיבא יוצא ממצרים: דיון ערכי על עבדות ונוחיות.

5 | תיכון ובוגרים: לספר ולאכול או  המצוות העתיקות ביותר: גיבוש השקפה אישית בעקבות פרשנות הרמב"ם לשתי מצוות בחג הפסח.

6 | משפחה סביב שולחן הסדר או קבוצת חברים: המגיד שלי: הזמנה להתבונן פנימה ולמצוא בהגדה של פסח את החיים האישיים שלי.
ייעוץ לשוניייעוץ פדגוגיעריכה אקדמית
© כל הזכויות שמורות - הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -