הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה

ייעוץ פדגוגי וחינוך יהודי »  תכניות לחגי ישראל | פורים

פורים | מבחר תכניות לימוד לגילאים שונים
מערכי שיעור חווייתיים

1 |
כיתות ג-ו. מומלץ מאוד גם לחט"ב ותיכון: פנים יפות, פנים משונות, פנים שונות:
סדנא לפורים על-פי שלושה מקורות: מגילת אסתר, אמרת חז"ל וספר ילדים משונה מאוד...

2 |
חט"ב, תיכון ובוגרים:
ונהפוך-הוא: סדנא חתרנית להיפוך היוצרות במגילת אסתר. מתאים גם: סדנאות למורים.
ייעוץ לשוניייעוץ פדגוגיעריכה אקדמית
© כל הזכויות שמורות - הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -