הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה

ייעוץ פדגוגי וחינוך יהודי »  תכניות לחגי ישראל | חנוכה

פרויקט חנוכה | בי"ס יסודי

"להפיל את הפיל בדרך לבית המקדש" -  משחק לימודי נהדר לכל השכבות בכל שטח בית הספר: שבוע הכנה בכיתות ויום שיא: לקבלת כל הפרטים, החומרים וההדרכה - צרו קשר
ייעוץ לשוניייעוץ פדגוגיעריכה אקדמית
© כל הזכויות שמורות - הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -