הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה

ייעוץ פדגוגי וחינוך יהודי »  דפי עבודה לתלמיד | עריכה וייעוץ פדגוגי

דפי עבודה לתלמיד | חוזרים להורים
קבלו עריכה וייעוץ פדגוגי לפני הפצה
מאת הדס לאור אשור, עורכת לשונית ופדגוגית


שירות חדש:
קבלו עריכה לשונית ועריכה פדגוגית של דפי עבודה לתלמידים או חוזרים ודפי מידע המיועדים להורי בית הספר.

למה זה טוב? מדוע להתאמץ כל-כך?
על מנת...
  • לחדד מטרות חינוכיות ולשקף אותן היטב לתלמיד, לצוות, להורים;
  • לשפר דרכי הוראה: יותר עניין, יותר ערך לימודי וחינוכי לתלמיד;
  • לדייק בניסוח, באופן שיכבד את המורה-הכותב ואת הצוות כולו;
  • לקדם מאוד את תדמית בית הספר;
גננות, מורים, רכזים חברתיים, מנהלי בתי ספר - כבר נעזרו בהצלחה רבה. צרו קשר, ונסו גם אתם.
התשלום - סמלי!ייעוץ לשוניייעוץ פדגוגיעריכה אקדמית
© כל הזכויות שמורות - הדס לאור אשור - חינוך יצירתי, כתיבה ועריכה
- בניית אתרי אינטרנט PureSimple -